Nieuwbouw De Beer Breidenbach

Na bijzonder forse groeicijfers was het voor de directie en concernleiding in 2018 duidelijk dat verdere groei binnen de 2 locaties van De Beer Breidenbach niet meer mogelijk was. Deze constellatie was niet efficiënt en een uitbreiding van het machinepark was niet meer mogelijk.

Na intensieve gesprekken met de gemeente werd ons in de loop van 2019 een perceel van 23.000m² aangeboden, precies tussen de twee locaties in, dat nog wel ontwikkeld moest worden. Met de architect begonnen de eigenaren aan de bouwplanning en het conceptuele ontwerp, de financiering van de nieuwbouw werd ter hand genomen en in februari 2020 was de bouwvergunning rond.

Het uitbreken van de pandemie bracht echter zoveel onzekerheid met zich mee dat werd besloten de plannen voorlopig in de ijskast te zetten en de geplande bouwstart in april 2020 werd afgezegd.

Ready to go
In het najaar van 2020 bleek echter dat het bedrijf de crisis goed had doorstaan: zonder werktijdverkorting, zonder steun van de staat.  De plannen werden weer uit de ijskast gehaald, de grond werd aangekocht, en begin 2021 waren we “ready to go”.

Toen in februari door de Duitse overheid nieuwe maatregelen werden gepubliceerd die duurzame en CO²-neutrale nieuwbouw stimuleren, werd besloten het hele energieconcept opnieuw te herzien en de nieuwbouw volledig fossielvrij te maken.

Wij behalen de zogenaamde KFW40-norm voor energie-efficiëntie, wat aangeeft dat wij max. 40% van de energie van vergelijkbare objecten gebruiken. Wij zijn daarmee op alle gebieden klaar voor de toekomst!

Op 10.7.2021 werd de eerste spade in de grond gestoken en begonnen de eerste grondwerkzaamheden.

Laatste fase
Inmiddels zitten we in de laatste fase en liggen we nog steeds op schema, ondanks de pandemie en ondanks geopolitieke effecten op de markt wat betreft grondstoffen en beschikbaarheid van materiaal.

Het nieuwe gebouw biedt de spuitgieterij en de gereedschapsmakerij productie- en opslagruimten van bijna 7000 m² op 2 verdiepingen en een kantoor met 4 verdiepingen van in totaal 1400 m².

De verhuizing is gepland voor november en december 2022.

Update nieuwbouw De Beer Breidenbach