Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

Het volgende beleid geeft een kort overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over het onderwerp privacy verwijzen wij u naar ons Privacybeleid, dat onder deze tekst staat.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de site naar behoren functioneert. Andere informatie kan worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.


Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Zie voor meer informatie de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen je in deze privacyverklaring vertellen hoe je bezwaar kunt maken.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden bepaalde persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

De Beer Group
Accustraat 4
3903 LX Veenendaal

Telefoonnummer: +31(0)318 – 88 66 00
E-mail: sales@debeergroup.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Voor veel gegevensverwerkingsactiviteiten is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een informeel e-mailbericht. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overdragen aan u of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken, die u naar ons als beheerder van de site verzendt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kan de informatie die u naar ons verzendt niet door anderen worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het impressum.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geplaatst, dat cookies alleen in specifieke gevallen worden geaccepteerd, dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.


Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, slaan wij uw gegevens van het aanvraagformulier op, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is het voldoende om ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u invoert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn website en advertenties te optimaliseren.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt zich afmelden voor het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: [borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics”].

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-lettertypen

Deze site maakt gebruik van webfonts van Google voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer je een pagina opvraagt, laadt je browser de nodige webfonts in zijn cache om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via jouw IP-adres is opgevraagd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.