Innovatie

Binnen de niches waarin De Beer opereert willen wij op basis van vooruitstrevende kennis en competenties onze markt uitbouwen. Dat betekent dat die kennis en competenties continue ontwikkeld en uitgebouwd moeten worden. Daarom besteedt De Beer veel tijd en resources aan ontwikkeling van eigen innovaties, op eigen initiatief of in nauwe samenwerking met een klant.

Innovatieve Materialen

Als specialist voor het verwerken van zachte kunststoffen, werken we intensief samen met materiaalontwikkelaars en kennisinstituten. Ons doel is de grenzen van de techniek te verleggen en voorheen onmogelijke dingen mogelijk maken.

Het vervangen van elastomeren of siliconen door thermoplastische elastomeren is één van de gebieden waarop wij continu innoveren.

Veilige kunststof componenten voor drinkwater - De Beer Group. Hoogwaardige kunststof componenten in overeenstemming met drinkwaterveiligheid.

Innovaties voor betere drinkwaterkwaliteit

Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van mensen. Drinkwatersystemen zijn erg gevoelig voor vervuiling en daarom worden er strenge eisen gesteld aan de materialen die in contact komen met het drinkwater.

Met innovatieve materialen en productietechnieken werkt De Beer aan het vervangen van afdichtingen en flexibele aansluitingen uit elastomeren voor schonere en veiligere alternatieven.

Duurzame innovaties voor een betere toekomst

De Beer werkt aan oplossingen voor de problemen van morgen. Met duurzame materialen en duurzame productietechnieken, bijvoorbeeld onze CO2-neutrale kunststofproductie bij De Beer Beoplast.

Wij zetten onze materiaalkennis in voor de ontwikkeling van zinvolle projecten op het gebied van duurzaamheid. Dat kunnen bio gebaseerde kunststoffen zijn, maar ook CO2-armere alternatieven of circulaire concepten.

Symbool van duurzaamheid: Geit bij De Beer Group